Betydelsen av mobilanvändning under gymnasierasterna

I min magisteravhandling ”Mobiltelefonens roll i social interaktion : Gymnasisters skärmvisningar under skoldagens raster” studerade jag hur mobilanvändningen har en betydelse för vad som händer i gymnasieskolan, utanför lektionstid.

I avhandlingen gjorde jag samtalsanalyser på sekvenser ur Textmötens material där en fokuselev visade den egna mobilskärmen för andra under rasterna, sk. skärmvisningar. Avhandlingens främsta bidrag är iakttagelsen att mobilens specifika egenskaper har en betydelse för vad som händer i interaktionen när skärmen visas. Betydelsen är inte enimage001bart inneboende i objektet – den är knuten till samtalets sekventiella organisationer, sociala överenskommelser och de val som deltagare gör i interaktion.

Genom skärmvisningarna delade fokuseleverna med sig av innehåll, bidrog till interaktionen och skapade nya aktiviteter. En skärmvisning fungerade inkluderande när den bidrog till att fler i elevgruppen fick tillgång till ett visst skärminnehåll. Skärmvisningen fungerade också exkluderande då den enbart visades för en person i gruppen. Skärm-visningarna gjordes över lag i relation till omgivande tal eller andra verbala resurser, som t.ex. skratt, varigenom deltagarna visade eller reagerade på skärmens relevanta meningsbärande element. Således står också vad som sägs i samband med en skärmvisning i relation till skärmens innehåll.

I analysen identifierades därtill tre centrala faktorer som var av betydelse för vad som hände i interaktionen: skärmens litenhet, ägarskap och användarhistorik. Dessa bidrog till att mobiltelefonens ägare kunde kontrollera skärminnehållets distribution, och tycktes bidra till att ägaren antogs ha mer kunskap än andra i gruppen om ett visat skärminnehåll.

Resultaten är av relevans för all slags verksamhet som vill inkludera digitala skärmar i sociala aktiviteter. Hurdana aktiviteter och tal vill man att ska uppstå kring en skärm? Vilka konsekvenser har valet av skärmars storlek för den sociala dynamiken? Vilken skillnad har det för deltagares roller i samtal om de använder egna skärmar, eller en gemensam skärm?

Elin Johansson

Magisterstuderande i pedagogik
Helsingfors universitet

NERA 2017

Several of the researchers connected to Textmöten research project attended the nordic educational conference NERA in Copenhagen, Denmark. As part of the conference we arranged a symposia with two sessions called “Smartphones and laptops in classrooms: reading, writing and talking in rapidly changing educational spaces”. We invited several researchers to present their perspective on the use of mobile phones in the classroom.

DSC00169
The first presentation was Antti Paakkari, doctoral student in the Textmöten research project. His presentation, “Tracing movements in the enhanced classroom space. Students’ smartphone use during lessons”, raise an interesting perspective on the relationship between online and offline spaces.

Fritjof Salhström and Verneri Valasmo from the Textmöten research project gave a presentation together with Marie Tanner from the Uppkopplade klassrum research project at Karlstad university. Their presentation focused on “Some interactional consequences of smartphone use during plenary teaching”.

I was the one giving the third presentation with the title “Exploring competencies through interaction with images in social media”, based on visual material from the Textmöten data.


Oystein Gilje, associate professor at the University of Oslo, was giving the fourth presentation and thereby providing the discussion with a Norwegian perspective. The title of his presentation was “Smartphones and laptops as boundary objects in lower secondary classrooms”.

The fifth presenter was Fredrik Rusk, associate professor at Nord University, and the topic of his presentation was “Mobile phones as a resource for co-constructing multilingual identities in monolingually oriented classrooms”. He is planning to write an article based on the Textmöten data on this topic due to his earlier collaboration with the researchers from both research projects.

The final presentation was another joined presentation between the Textmöten research project and the Uppkopplade klassrum research project. This time it was Anna Slotte together with Christina Olin-Scheller and Marie Tanner with the topic “A paperless class- room? Changing literacy practices due to the digitization of Swedish and Finnish up- per secondary schools”.

The discussion during the symposia was fruitful and we can now better position our research in a nordic educational context. Thank you NERA and Aalborg University Copenhagen for having us and arranging a great conference. We wish to thank all our presenters for contributing to a rewarding symposia and we look forward to future forms of collaboration!

Matilda
Doctoral student in the Textmöten research project

DSC00240

Tre försök till gruppbild!

Vi avrundade våra fina dagar i Karlstad med att ta en gruppbild. I vanlig ordning är det någon som blundar eller någon, exempelvis den undertecknade fotografen, som saknas. Därför bjuder vi nu på tre försök till gruppbild!

Grupp 1Grupp 2Grupp 3

Karlstad, tack för oss!

Matilda
Doktorand inom Textmöten

Uppkopplad uppväxt

Textmöten-gänget befinner sig som bäst i Karlstad på symposium: Uppkopplad uppväxt. Barns och ungas interaktion med digitala medier i förskola och skola. Det är Christina Olin-Scheller och Marie Tanner från Uppkopplade klassrum, Textmötens systerprojekt i Sverige, som håller i trådarna. I dagarna två har inbjudna forskare diskuterat hur barn och unga interagerar med digitala verktyg i skolvardagen.

Det digitala verktyg som ligger i fokus är mobiltelefonen och presentationerna har berört en rad olika perspektiv. Diskussionen har tangerat allt från literacy, bilder och skrivande till mobiltelefonens roll i klassrummet och inverkan på klassrumsinteraktionen. Näst på agendan är den publikation den här sammankomsten förhoppningvis kommer att resultera i! Mer information på den punkten då fler frågetecken rätats ut.

Uppkopplad uppväxt 1Uppkopplad uppväxt 3Uppkopplad uppväxt 4Uppkopplad uppväxt 5Uppkopplad uppväxt 6
Det har varit väldigt roligt att besöka Karlstad och få föra dialog med strålande utsikt över Vänern… Stort tack för två dagar med givande diskussioner som fört forskningen vidare!

Matilda
Doktorand inom projektet Textmöten

 

 

NERA 2016

Årets NERA-konferens (Nordic Educational Research Association) ordnas i skrivande stund i Helsingfors! Eftersom flera av Textmötens forskare arbetar för Helsingfors universitet som även fungerar som värd för konferensen är vi väl representerade. Men även representanter från Åbo Akademi samt våra svenska samarbetspartners från Karlstad universitet är på plats.

Idag kan konferensdeltagarna höra mer om Textmöten, under förmiddagen presenterar projektets doktorand Antti Paakkari en del av sitt avhandlingsprojekt. Under eftermiddagen diskuterar projektledare Fritjof Sahlström projektets preliminära resultat.

Matilda
Forskningsbiträde och doktorand inom Textmöten

NERA