Writing Camp 8-10.8.2017

The Textmöten project group is currently working on a proposal for a special issue together with our colleagues Christina Olin-Scheller and Marie Tanner from Uppkopplade klassrum in Karlstad, and Oystein Gilje and Fredrik Rusk from Norway. The papers for this special issue proposal were presented during NERA in Copenhagen earlier this year and now almost all of us had the opportunity to meet in Björköby, Korsholm, Finland for a writing camp!

During this camp we stayed at Kvarkens värdshus, far away from the civilization but with the beautiful Kvarken World Heritage Site around the corner. For those of us who were the only author present for our paper, this camp made it possible for us to focus on writing our papers with an informed colleague to consult only a few steps away! And those who us who were writing together had the time to discuss and plan their paper in a way that is tricky when you are living in different countries.

Apart from working, we also found the time to eat together, go for walks, freshen up in the sauna and enjoy freshly baked buns! After two intense yet very rewarding days together, all of us left feeling a little tired but with a smile on our face.

Matilda

Doctoral student, Textmöten

Betydelsen av mobilanvändning under gymnasierasterna

I min magisteravhandling ”Mobiltelefonens roll i social interaktion : Gymnasisters skärmvisningar under skoldagens raster” studerade jag hur mobilanvändningen har en betydelse för vad som händer i gymnasieskolan, utanför lektionstid.

I avhandlingen gjorde jag samtalsanalyser på sekvenser ur Textmötens material där en fokuselev visade den egna mobilskärmen för andra under rasterna, sk. skärmvisningar. Avhandlingens främsta bidrag är iakttagelsen att mobilens specifika egenskaper har en betydelse för vad som händer i interaktionen när skärmen visas. Betydelsen är inte enimage001bart inneboende i objektet – den är knuten till samtalets sekventiella organisationer, sociala överenskommelser och de val som deltagare gör i interaktion.

Genom skärmvisningarna delade fokuseleverna med sig av innehåll, bidrog till interaktionen och skapade nya aktiviteter. En skärmvisning fungerade inkluderande när den bidrog till att fler i elevgruppen fick tillgång till ett visst skärminnehåll. Skärmvisningen fungerade också exkluderande då den enbart visades för en person i gruppen. Skärm-visningarna gjordes över lag i relation till omgivande tal eller andra verbala resurser, som t.ex. skratt, varigenom deltagarna visade eller reagerade på skärmens relevanta meningsbärande element. Således står också vad som sägs i samband med en skärmvisning i relation till skärmens innehåll.

I analysen identifierades därtill tre centrala faktorer som var av betydelse för vad som hände i interaktionen: skärmens litenhet, ägarskap och användarhistorik. Dessa bidrog till att mobiltelefonens ägare kunde kontrollera skärminnehållets distribution, och tycktes bidra till att ägaren antogs ha mer kunskap än andra i gruppen om ett visat skärminnehåll.

Resultaten är av relevans för all slags verksamhet som vill inkludera digitala skärmar i sociala aktiviteter. Hurdana aktiviteter och tal vill man att ska uppstå kring en skärm? Vilka konsekvenser har valet av skärmars storlek för den sociala dynamiken? Vilken skillnad har det för deltagares roller i samtal om de använder egna skärmar, eller en gemensam skärm?

Elin Johansson

Magisterstuderande i pedagogik
Helsingfors universitet

Koulu ja kännykät: Tietokapitalismi luokkahuoneessa

Textmötens doktorand Antti Paakkari ger nya perspektiv på kunskapskapitalism i skolmiljö! Hans artikel Koulu ja kännykät: Tietokapitalismi luokkahuoneessa ingår i boken Koko elämä töihin – Koulutus tietokykykapitalismissa. Mer information om boken och möjlighet att köpa från och med september 2015  hittar ni här genom att klicka på bilden.

Matilda
Doktorand och forskningsbiträde inom Textmöten

Koko_elama_toihin