Textmöten på NNMF5

Den 3-4.12.2015 ordnades NNMF5, den femte nordiska konferensen för modersmålsdidaktisk forskning, i Vasa och Textmöten var väl representerat med fyra projektforskare och flera samarbetspartners på plats! Två presentationer berörde projektet, vår postdoc-forskare Riitta Juvonen och hennes presentation får ni läsa mer om i det här inlägget.

Även undertecknad höll en presentation där jag diskuterade mitt kommande avhandlingsprojekt. Temat är Identitetskonstruktion i virtuella lärmiljöer varav Textmötens material kommer att utgöra ett perspektiv.

Matilda,
doktorand inom Textmöten

Skärmavbild 2015-12-07 kl. 09.42.22