Hello world!

Nu har projektet Textmöten fått sin egen hemsida i ett bloggformat. I nuläget jobbar vi på att skapa en logisk struktur men i framtiden är tanken att vi kontinuerligt kommer att uppdatera vad som händer inom projektet här på hemsidan.

Välkomna!

Matilda, forskningsbiträde inom projektet Textmöten